KVKK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

yap.im, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu veri sorumlusudur. İletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler

yap.im, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir:

Bu kişisel veriler, yasal olarak işleme yetkisi bulunan hukuki sebeplere dayanarak işlenir. Hukuki sebepler, yap.im'nin meşru menfaati, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya açık rıza gibi durumları içerebilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenen Kategorileri

yap.im, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

yap.im, yasal sınırlar içinde ve KVKK'ya uygun olarak, kişisel verilerinizi belirli üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu üçüncü taraflar, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar veya yasal gereklilikleri yerine getirmek için yetkilendirilen kurumlar olabilir.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

yap.im, kişisel verilerinizi işleme amacı için gerekli süre boyunca saklar. İşleme amacı sona erdikten sonra, kişisel verileriniz yasal saklama süreleri veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer süreler dikkate alınarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

yap.im, KVKK kapsamında size tanınan hakları kullanmanıza olanak sağlar. Bu haklar arasında, kişisel verilerinizin doğruluğunu kontrol etme, verilerinizin silinmesini veya düzeltilmesini talep etme, veri işleme faaliyetleriyle ilgili olarak bilgi alma hakkı ve rızanızı geri çekme hakkı bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için bizimle ile iletişime geçebilirsiniz.

7. KVKK Aydınlatma Metni Güncellemeleri

yap.im, KVKK Aydınlatma Metni'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu metinde yapılan herhangi bir değişiklik, güncellenmiş sürümün yap.im web sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

Bu Aydınlatma Metni, yap.im'nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında genel bilgiler sağlamaktadır. Daha detaylı bilgilere ve açıklamalara erişmek için lütfen bizimle ile iletişime geçin veya yap.im web sitesindeki ilgili belgelere başvurun.